Copper Scrap

Copper Wire Scrap 99.99%

 

Copper Cathode

 

Copper ORE

 

Copper Powder

 

Copper Millberry

Copper Millberry Copper Millberry Copper Millberry Copper Millberry Copper Millberry Copper Millberry
 

Copper Berry/ Candy

Copper Berry/ Candy Copper Berry/ Candy Copper Berry/ Candy Copper Berry/ Candy Copper Berry/ Candy Copper Berry/ Candy
 

Copper Birch/Cliff

Copper Birch/ Cliff Copper Birch/ Cliff Copper Birch/ Cliff Copper Birch/ Cliff Copper Birch/ Cliff Copper Birch/ Cliff
 

Copper Utensils (Pots/Pans)

Copper Utensils (Pots/Pans) Copper Utensils (Pots/Pans) Copper Utensils (Pots/Pans) Copper Utensils (Pots/Pans)
 

Copper Wire Rods in Coils

Copper Wire Rods in Coils Copper Wire Rods in Coils Copper Wire Rods in Coils Copper Wire Rods in Coils Copper Wire Rods in Coils Copper Wire Rods in Coils
 

Copper Cables

Copper Cables Copper Cables Copper Cables Copper Cables Copper Cables
 

Copper Motors

Copper Motors Copper Motors Copper Motors Copper Motors Copper Motors
 

Fridge Compressors

Fridge Compressors Fridge Compressors Fridge Compressors Fridge Compressors Fridge Compressors Fridge Compressors
 

Black Copper

Black Copper Black Copper Black Copper Black Copper